Bhí seans ag Rang 4 agus Naíonáin Shinsearacha bheith ag caint le chéile as Gaeilge san halla inniu. Rinne agus d’imir siad cluiche Oíche Shamhna.

Féach ar ár ngrianghrafa.